KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÖRGÜN EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE VERİLECEK DERSLERE İLİŞKİN YÖNERGE-04.11.2021

Üniversitemiz Senatosunun 12.08.2021 Tarihli Ve 2021/14 Sayılı Senato Toplantısı 3'Nolu Kararı ile "ÖRGÜN EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE VERİLECEK DERSLERE İLİŞKİN YÖNERGE" yürürlüğe girmiştir.
Yönergeye erişmek için tıklayınız