KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi  Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-MBA) Programı, internet üzerinden eğitim vermekte olan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programıdır. Program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Açılan kontenjan dâhilinde kalan adaylara ait bilgiler kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Yüksek Lisans Projesi” dersinden oluşur. “Yüksek Lisans Projesi” dersi kredisiz olup danışman tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

Normal Eğitim ile Uzaktan Eğitim arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Her hafta alınan her ders ile ilgili bir canlı ders internet üzerinden gerçekleştirilmekte, isteyen öğrenci canlı derse katılabilmekte ya da daha sonra istediği zaman kaydedilmiş bu canlı dersi izleyebilmektedir. Alınan derslerin ara sınavları (ödev ya da test) çevrimiçi gerçekleştirilmekte ve öğrenci bulunduğu yerden sınavı olmakta ve final sınavları  YÖK’ün yönetmeliği gereği Üniversitemizin bulunduğu Kahramanmaraş Avşar Yerleşkesinde gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim dersleri normal eğitimde görülen derslerin içerikleri ile bire bir aynıdır. Ayrıca Üniversitemizde güz, bahar ve yaz yarıyılı olmak üzere 3 dönem ders verilmekte ve bu sayede bir takvim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlama imkânı sunulmaktadır.

Sağlık hizmetleri günümüzde hem teknolojik hem de yönetsel anlamda giderek daha çok karmaşıklaşan süreçleri içermeye başlamıştır. Yüksek teknolojinin kullanımı, profesyonel yaklaşımların önem kazanması ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sistematik bilgi birikimi sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının daha etkin bir şekilde yönetimini gerekli kılmıştır. Sağlık sektöründe ortaya çıkan bu gelişmeler hem kurumsal işletmeciliğin daha nitelikli gerçekleştirilmesini hem de yönetici pozisyonundaki kişilerin yönetsel donanımlarının daha üst seviyeye çıkması gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Sağlık sektöründe çalışan uzmanlar, alanlarıyla ilgili konularda çok donanımlı olsalar bile işletmecilik ve yönetim konularındaki bilgi eksikliğinden dolayı; insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, organizasyon oluşturma ve geliştirme, motive etme, iletişim ve halkla ilişkiler, liderlik, etkin ekipler ve ekip çalışması oluşturma, zaman yönetimi, stres yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin muhasebe ve finansmanı gibi konularda sorunlar yaşayabilmektedirler. KSU UZEM sayesinde sağlık sektörü yöneticilerine bilimsel, çağdaş bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.  Bunun yanında sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı, pazarlanması, yönetimi ve organizasyonu gibi konularda araştırmalar gerçekleştirilerek ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin kalite düzeyinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.

 

 

  

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı

Kredi

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

3

Sağlık Kurumlarında Güncel Konular

3

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

3

Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi

3

Sağlık Hizmet Pazarlaması

3

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

3

Sağlık Kurumlarında Muhasebe Yönetimi

3

Sağlık Kurumlarında Finansal Tablo Analizi

3

Yalın Sağlık

3

Yüksek Lisans Projesi

0