KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-MBA) Programı, internet üzerinden eğitim vermekte olan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış İşletme Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programıdır. Program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Açılan kontenjan dâhilinde kalan adaylara ait bilgiler kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Yüksek Lisans Projesi” dersinden oluşur. “Yüksek Lisans Projesi” dersi kredisiz olup danışman tarafından“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

Normal Eğitim ile Uzaktan Eğitim arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Her hafta alınan her ders ile ilgili bir canlı ders internet üzerinden gerçekleştirilmekte, isteyen öğrenci canlı derse katılabilmekte ya da daha sonra istediği zaman kaydedilmiş bu canlı dersi izleyebilmektedir. Alınan derslerin ara sınavları (ödev ya da test) çevirimiçi gerçekleştirilmekte ve öğrenci bulunduğu yerden sınavı olmakta ve final sınavları  YÖK’ün yönetmeliği gereği Üniversitemizin bulunduğu Kahramanmaraş Avşar Yerleşkesinde gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim dersleri normal eğitimde görülen derslerin içerikleri ile bire bir aynıdır. Ayrıca Üniversitemizde güz, bahar ve yaz yarıyılı olmak üzere 3 dönem ders verilmekte ve bu sayede bir takvim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlama olanağı sunulmaktadır.

Gelecekteki bilim ve teknolojinin daha çok gelişimiyle daha fazla insanın eğitim alma talebiyle karşı karşıya kalınacaktır. Bu açıdan Uzaktan Eğitim verilen normal eğitime alternatif olacak ve bu talebi karşılamada kolaylık sağlayacaktır.

Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı öğrencimizin; içinde bulunduğumuz teknoloji çağının  sağladığı etkileşim ortamlarını kullanarak, internet üzerinden gerekli eğitimleri alarak; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

KSU UZEM ile öğrencilerimize kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve takım çalışması yapabilen, ileri düzey işletmecilik bilgilerine hâkim, yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlamaktayız.

 

  

2014-2015 Güz  Yarıyılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı

Kredi

Üretim ve Faaliyet Yönetimi

3

Araştırma Yöntemleri

3

İşletmelerde Değişim Yönetimi ve Sorunları

3

Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı

3

İşletmelerde İletişim

3

Yönetim ve Organizasyon

3

Pazarlama Yönetimi

3