KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sisteme giriş yapabilmek için herhangi bir programa ihtiyaç var mı?

ÖYS’nin kullanılabilmesi için herhangi uygulamaya/programa ihtiyaç duyulmamaktadır.

Bilgisayar üzerinden ÖYS’yi kullanmak için tavsiye edilen tarayıcı  Google Chrome’dur.

İndirmek için tıklayınız.

Uzaktan eğitim sürecinde, kişisel bilgisayar, webcam ve mikrofon vb. donanımların temini öğretim elemanın sorumluluğundadır.


Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifrem ne olacak?

Kullanıcı adı: OBS kullanıcı adınız

Şifre: OBS şifreniz

Ek olarak, e-Devlet kullanıcı adı ve şifrenizle de giriş yapabilirsiniz.


Dersler canlı yürütülmek zorunda mıdır?

Öğretim elemanı, her bir ders saati için en az 40 dakika eş zamanlı veya eş zamansız ders yapar. Öğretim elemanı ve öğrenciler arası canlı iletişim ve etkileşimin sağlanması ve ders konuları ile ilgili soruların cevaplanabilmesi için dersler en az iki haftada bir eş zamanlı olarak işlenir. Dersin eş zamanlı olarak yapılacağı gün ve saatler öğrenciye önceden duyurulur. Derslerin eş zamanlı ve eş zamansız yürütüldüğü süreler, konu bütünlüğünü koruyacak ve verimliliğini artıracak şekilde planlanır


Dersler hangi gün ve saatte yürütülecek?

Dersler ders programına bağlı olarak planlanan saatlerde yürütülür.

Canlı derslerle ilgili olarak öğretim elemanları öğrencilere gerekli duyuruları yapacaklardır. İlgili ders saatinden önce öğretim elemanı, ÖYS’de ilgili hafta için gerekli olan öğretim materyallerini ekleyerek ders saatinde öğrencilerin kullanımına hazır hale getirecektir.

Video ile yürütülecek derslerde, haftalık ders saatinden önce ders videosu sisteme öğretim elemanı tarafından yüklenecektir. Yüklenecek videolar, MP4 formatında ve 200 MB dosya boyutu ile sınırlıdır. 

 

Canlı ders arayüzünü kullanmak zorunlu mudur?

ÖYS’nin canlı ders (Sanal Sınıf Aktivitesi) arayüzünü kullanımı zorunlu değildir. Dersler ÖYS üzerinden veya öğrenciler ÖYS üzerinden bilgilendirilmek ve link paylaşımı yapılmak kaydıyla farklı görüntülü iletişim kanalları aracılığıyla yürütülür. Dersler ÖYS dışı görüntülü iletişim kanalları aracılığı ile yürütüldüğünde dersin video kaydı ÖYS’ye yüklenir. Derslerin hangi platformda işleneceği dönem başında öğrencilere ÖYS üzerinden duyurulur.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız veya sitemizde yer alan Eğitim Videoları/Öğretim Elemanı menüsündeki bilgilendirme videolarını izleyiniz.


Video haricinde ders materyali yüklemek zorunlu mudur?

Öğrenmenin daha iyi gerçekleştirilmesi için farklı öğretim materyallerinin sunulması önerilir. 


Uzaktan öğretim yöntemiyle verdiğim ders olmasa bile ÖYS'yi kullanabilir miyim?

Evet, derslerinizde kaynak paylaşımı, dersi destekleyici etkinlik düzenleme vb. amaçlarla ÖYS'yi kullanabilirsiniz. Dönem başında dersler ÖYS'ye aktarılacağı için dönem içinde verdiğiniz dersler listelenecektir.


Derslerde öğrencilerin devam zorunluluğu var mıdır?

Uzaktan öğretim yöntemiyle verilen derslere ait devam ve başarı durumu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

Uygulamalı dersler nasıl yürütülecektir?

Uygulamalı dersler ve uygulaması bulunan teorik dersler yüz yüze eğitim yöntemiyle verilir.


Sınavlar nasıl yapılacak?

Örgün eğitim programlarında:

Uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülen derslerin ara ve yarıyıl sonu/yılsonu sınavları yüz yüze yapılır.

Uzaktan eğitim programlarında:

Vize/ara sınavları, süre sınırlı olarak online test, online yazılı, proje veya ödev olabilir. 

Final sınavları, Üniversitemiz yerleşkelerinde yüz yüze yapılmaktadır.


ÖYS’nin kullanımına yönelik yardım dokümanlarına nasıl ulaşabilirim?

Sistem kullanımına yönelik tüm kılavuz ve videolara uzem.ksu.edu.tr adresindeki kılavuzlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Sürecin uygulamasında değişiklik olma ihtimali var mıdır?

YÖK ve Üniversitemiz alacağı kararlar doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılabilir.

*Sürece dair Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen 12.08.2021 Tarihli ve 2021/14 Sayılı Senato Toplantısı 3'Nolu Kararı "ÖRGÜN EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE VERİLECEK DERSLERE İLİŞKİN YÖNERGE"yi inceleyiniz.