KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Dünya hızla değişiyor, insan ve teknoloji de hızla bu değişime ayak uydurmaktadır. Bilgi toplumuna ayak uydurmak gerçekten büyük bir çabayı gerektiriyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu “yetişmiş insan” arayışı ve krizi eğitime vurgu yapmakla beraber, eğitimin denetimini de mecbur kılıyor. Bu doğrultuda gelecekteki bilim ve teknolojinin daha çok gelişimiyle daha fazla insanın eğitim alma talebiyle karşı karşıya kalınacaktır. Bu açıdan uzaktan eğitim verilen normal eğitime alternatif olacak ve bu talebi karşılamada kolaylık sağlayacaktır.

Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-MBA) Programı, internet üzerinden eğitim vermekte olan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programıdır. Program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Programa başvuran aday öğrenciler, lisans diploma notunun %90’ı ve ALES puanının %10’u toplanarak elde edilen puana göre sıralanır. Bu program için ALES Puan zorunluluğu bulunmamaktadır. Açılan kontenjan dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Yüksek Lisans Projesi” dersinden oluşur. “Yüksek Lisans Projesi” dersi kredisiz olup danışman tarafından“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

Normal Eğitim ile Uzaktan Eğitim arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin sürekli üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Dersler internet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Her hafta alınan her ders ile ilgili bir canlı ders internet üzerinden gerçekleştirilmekte, isteyen öğrenci canlı derse katılabilmekte ya da daha sonra istediği zaman kaydedilmiş bu canlı dersi izleyebilmektedir. Alınan derslerin ara sınavları (ödev ya da test) çevirimiçi gerçekleştirilmekte ve öğrenci bulunduğu yerden sınavı olmakta ancak final sınavları YÖK’ün yönetmeliği gereği Üniversitemizin bulunduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim dersleri normal eğitimde görülen derslerin içerikleri ile bire bir aynıdır. Ayrıca Üniversitemizde güz, bahar ve yaz yarıyılı olmak üzere 3 dönem ders verilmekte ve bu sayede bir takvim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlama olanağı sunulmaktadır.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; öğrencimizin içinde bulunduğumuz teknoloji çağının sağladığı etkileşim ortamları aracılığı ile internet üzerinden gerekli eğitimleri alarak; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Bu program mezunları formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde şef, müdür yardımcısı, müdür vb. gibi alanlarda istihdam edilecek niteliklere sahip olmaktadır.

KSU Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programıyla, öğrenciler; kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları,  kamu siyasi süreçleri, hukuk bilimleri ve kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme, kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgilerle bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme,  kamu yönetimi ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayımlayabilme, kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk olarak çözüm üretebilme, kamu yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme ve kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme yetisine kavuşacaklardır.

 

     2014-2015 Güz  Yarıyılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı

Kredi

AKTS

KY503 Kent Yönetimi ve Politikası

3

6

KY511 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

3

6

KY523 Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma

3

6

KY527 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler

3

6

KY531 Türk Siyasal Düşüncesi

3

6

 

      2014-2015 Bahar Yarıyılında Verilen Dersler (Örnek)

 

Ders Adı

Kredi

AKTS

KY508 Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Sorunları

3

6

KY504 Türkiye’de Yerel Yönetimler

3

6

KY520 Türkiye’de ve Dünyada Çevreci Hareketler

3

6

KY526 Personel Yönetiminde Güncel Sorunlar

3

6

KY538 Kriz ve Afet Yönetimi

3

6

KY534 Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri

3

6