KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İLETİŞİM
KSÜ Öğrenci İşleri

Telefon
(344) 300 11 55

Web
oidb.ksu.edu.tr

E-Posta
ogrenciisleri@ksu.edu.tr

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenci İşleri Telefon
(344) 300 18 44
(344) 300 19 87
(344) 300 19 81

Web
sbe.ksu.edu.tr

E-Posta
sosbil@ksu.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Teknik
 Destek Hattı
(344) 300 11 15
(344) 300 11 16

E-Posta:
uzem@ksu.edu.tr

Program Koordinatörlüğü

Program Koordinatörü
Prof.Dr. İbrahim Ethem TAŞ
Telefon
(344) 300 15 83
E-Posta
ietas@ksu.edu.tr

Bölüm Sekreteri Telefon
(344) 300 15 73

Web
kamuyonetimi.ksu.edu.tr

E-Posta
kamuyonetimi@ksu.edu.tr

Yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla üniversite hakkındaki konularda KSÜ Öğrenci İşleriyle, Yüksek lisans Eğitimi süreçleri için Sosyal Bilimler Enstitüsüyle, Öğrenme Yönetimi Sistemi (ÖYS) ile ilgili konularda UZEM Destek hattıyla, bölümünüzle ilgili durumlar için ise Program Koordinatörünüz veya Bölüm Sekreteriyle iletişim kurabilirsiniz.

HAKKINDA

KAMU YÖNETİMİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (e-MBA) Programı, internet üzerinden eğitim vermekte olan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programıdır. Program Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; öğrencimizin içinde bulunduğumuz teknoloji çağının sağladığı etkileşim ortamları aracılığı ile internet üzerinden gerekli eğitimleri alarak; bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Program hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

Üniversitemizde Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere 2 dönem ders verilmekte ve bu sayede öğrencilerimize bir takvim yılı içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlama olanağı sunulmaktadır.

DETAYLAR

Başvuru Koşulları

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir. Başvurularda ALES Puan şartı bulunmamaktadır. Başvurularda lisans mezuniyet not ortalamasının %90’ı, varsa ALES puanının %10’u alınarak başarı puanı hesaplanır. Açılan kontenjan dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü öğrenci alım ilanlarını takip etmek için tıklayınız.

Ders Dönemi ve Mezuniyet

Örgün Eğitim ile Uzaktan Eğitim arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin üniversiteye devam mecburiyetinin bulunmamasıdır. Dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Öğrencilerin kayıt yaptırdığı her bir ders için her hafta online (canlı/senkron) bir ders internet üzerinden gerçekleştirilmekte, isteyen öğrenci canlı derse katılabilmekte ya da daha sonra istediği zaman kaydedilmiş bu canlı dersi izleyebilmektedir.

Bu program en az 10 adet ders ile “Yüksek Lisans Projesi” dersinden oluşur. Dersleri ve proje çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayan ve 2.5 ortalamaya sahip olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları gözetimli olarak yüz yüze yaplması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir.Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir. Üniversitemizin lisansüstü örgün eğitim öğrencilerine uygulanan mutlak değerlendirme sistemi uzaktan eğitim öğrencilerine de uygulanmaktadır. Dönem sonu başarı puanının hesaplanırken, Ara sınav ve ödevler %20, dönem sonu yapılan sınavlar %80 olarak ağırlandırılmaktadır.

DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati

Kredisi

AKTS

Dönem

Eğitmen

KY526

Personel Yönetiminde Güncel Sorunlar

3

3

6

BAHAR

Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş

KY510

Örgüt Teorisi

3

3

6

BAHAR

Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş

KY548

Kuramsal Yaklaşım Bağlamında Kent

3

3

6

BAHAR

Doç. Dr. Aziz Belli

KY546

Siyaset Sosyolojisinde Temel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar

3

3

6

BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Kök

KY550

Çağdaş Demokrasilerde Hükümet Sistemleri

3

3

6

BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan

KY554

Tüketici Hukuku

3

3

6

BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Küçükdağlı

KY508

Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Sorunları

3

3

6

BAHAR

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ekmekçi

KY527

Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler

3

3

6

GÜZ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş

KY509

Yönetimin Fonksiyonları

3

3

6

GÜZ

Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş

KY547

Siyasal Teori

3

3

6

GÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Kök

KY559

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

3

6

GÜZ

Doç. Dr. Aziz Belli

KY549

Çevre Politikalarının Gelişiminde Uluslararası Yak.

3

3

6

GÜZ

Doç. Dr. Aziz Belli

KY555

Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar

3

3

6

GÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan

KY557

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

3

3

6

GÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Küçükdağlı

KY511

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

3

3

6

GÜZ

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ekmekçi

YLPRJ1 (1512)

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

0

0

6

GÜZ/BAHAR

Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş

YLPRJ1
(2624 )

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

0

0

6

GÜZ/BAHAR

Doç. Dr. Aziz Belli

YLPRJ1
(4850)

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

0

0

6

GÜZ/BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Kök

YLPRJ1
(5144)

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

0

0

6

GÜZ/BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Doğan

YLPRJ1
(2400)

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

0

0

6

GÜZ/BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Küçükdağlı

YLPRJ1
(2592)

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

0

0

6

GÜZ/BAHAR

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ekmekçi

YLPRJ1
( 4546 )

YÜKSEK LİSANS PROJESİ

0

0

6

GÜZ/BAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Yeter Avşar

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı